Project Description

Tre là một nhóm thực vật thường xanh đa niên thân gỗ, thuộc Bộ Hòa thảo, Phân họ Tre, Tông Tre, một số loài của nhóm này rất lớn, và được coi là lớn nhất trong Bộ Hòa thảo. Tre được sử dụng để làm các sản phẩm thủ công mỹ nghệ đẹp, dùng làm trang trí, quà biếu, và xuất khẩu.

Bamboo / Products

tre01
tre02
tre03
tre04